foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ESTUDI CREATIU Taller d'arts plàstiques

Seleccionar Idioma

Normes

NORMES DE L'ESTUDI

  • Els alumnes es podran incorporar a l'estudi en qualsevol moment del curs, fins i tot si no han pintat o dibuixat mai.
  • Admissió d'alumnes
  • L'estudi es reserva el dret d'admissió dels alumnes.
  • Els alumnes han de ser respectuosos amb els seus companys i vetllar per la conservació de l'estudi.
  • La no assistència *aLos alumnes han de procurar no perdre classes, ja que la seva recuperació dificulta el bon funcionament i ritme de la classe a la qual s'incorporen.
  • Solament es podrà recuperar si el nombre d'alumnes ho permet.
  • Abandó del curs. Si l'alumne no comunica l'absència, passat tres mesos l'estudi no es fa responsable dels materials ni dels seus treballs, podent decidir si els conserva o no.
  • Els alumnes no paguessin matricula. Els alumnes que no abonen les mensualitats per pagament bancari, han d'abonar les mensualitats a principi de mes.
  • L'estudi romandrà tancat durant el mateix període vacacional escolar de Pasqua i Nadal i s'abonés la mateixa mensualitat.
  • Els alumnes han de ser puntuals amb els horaris d'entrada i sortida.

GRÀCIES